Nebezpečí nedostatku
vody
53. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne se vyskytovaly srážky zejména ve východní polovině území, kde bylo ale tepleji, a tak většinou pršelo a pouze na hřebenech hor sněžilo. V západní polovině území bylo chladněji, ale srážek zde bylo výrazně méně. V závěru týdne především na severních horách připadlo 5 až 15 cm sněhu.

SRÁŹKY
Celkem bylo v týdnu od 28. prosince do 3. ledna naměřeno na našem území v průměru 9 mm srážek, což zhruba odpovídá normálu pro toto období. Více srážek bylo naměřeno na Moravě než v Čechách.

PRŮTOKY
Nejvýznamnější srážky se vyskytly hned v úvodu týdně na samém východě území a vedly k rychlým vzestupům hladin řek. V devíti říčních profilech byl překročen 1. SPA, ve čtyřech 2. SPA a na Veličce ve Strážnici byl krátkodobě překročen i 3. SPA.
Na východě území tak byly hladiny v úvodu týdne na vzestupu nebo rozkolísané a teprve poté na poklesu. Na ostatním území byly hladiny po většinu týdne setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Celkově byly průtoky v západní polovině území podprůměrné až průměrné, naopak ve východní polovině převážně nadprůměrné.

SNÍH
K pondělnímu ránu leželo nejvíce sněhu v Krkonoších 10 až 40 cm, na Šumavě, v Jizerských horách, Jeseníkách a Beskydech 5 až 25 cm a v Krušných a Orlických horách ještě o něco méně. Celkové množství sněhu na našem území zůstává stále podnormální.

PŮDNÍ VLÁHA
V průběhu týdne se vlhkost půdy na většině území opět zvětšila. Na většině území je nasycení půdy stále normální až nadnormální, pouze na západě a severozápadě Čech přetrvává sucho v hlubších vrstvách půdy.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem většinou příliš nezměnil, na východě území se mírně zlepšil. Na většině území je stav podzemních vod normální až silně nadnormální, ale v severozápadní polovině Čech stále mírně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech srážková činnost ustane a budou se vyskytovat spíše jen místní sněhové přeháňky. Nasycení půdy ani hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou, hladiny vodních toků budou zpočátku místy ještě slabě rozkolísané, jinak většinou na pozvolném poklesu.

[Martin Pecha]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).