Nebezpečí nedostatku
vody
10. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Úvod - shrnutí minulého týdne
Pravidelné srážky pokračovaly i v minulém týdnu a vody v krajině nám tak opět mírně přibylo.

Srážky
V průběhu uplynulého týdne od 2. 3. do 8. 3. spadlo na území České republiky průměrně 9 mm srážek. Nejčastěji bylo naměřeno od 5 do 20 mm a ojediněle ještě více. Pro toto období se jedná zhruba o průměrné množství srážek.

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se během minulého týdne na horách většinou mírně zvýšily. K pondělnímu ráno leželo na horách nejčastěji od 10 do 50 cm sněhu, na hřebenech hor od 50 do 100 cm s vodní hodnotou od 150 do 350 mm a na hřebenech Krkonoš a Šumavy 100 až 170 cm s vodní hodnotou 350 až 750 mm.

Průtoky a tendence
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne nejčastěji slabě rozkolísané s převážně pozvolna klesající tendencí. Průtoky na horských a podhorských tocích byly průměrné až nadprůměrné, jinak většinou průměrné až podprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace nezměnila a průtoky pod hranicí hydrologického sucha jsou jen ojediněle v povodí Dyje.

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy se díky pravidelným srážkám na většině našeho území opět mírně zmenšil. Stále však ještě místy přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách, a také ve Slezsku. Riziko půdního sucha je aktuálně spíše jen zanedbatelné.

Podzemní vody
Také stav podzemních se opět mírně zlepšil. Na konci minulého týdne byly hladiny podzemních vod normální až mírně podnormální. V některých regionech v Čechách a na jižní Moravě ještě zůstávají podzemní vody i nadále silně podnormální.

Závěr - výhled
Do čtvrtečního večera bude pokračovat velmi teplé počasí s občasným deštěm a silným větrem. V závěru týdne se mírně ochladí, na horách v pátek i zasněží a na víkend se počasí uklidní a ukáže se i sluníčko. Vody v krajině tak zatím bude ještě mírně přibývat.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).