Nebezpečí nedostatku
vody
33. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne většinou pokračovalo velmi teplé počasí, kdy teploty často atakovaly i tropickou třicítku. Zejména v úvodu týdne, a pak také v jeho závěru se vyskytovaly četné bouřky, které byly místy velmi intenzivní, jinak však bylo většinou slunečno.

SRÁŽKY
Za týden od 10. 8. do 16. 8. napršelo v Čechách v průměru 20 mm srážek, což je zhruba normální stav pro toto období a na Moravě 11 mm, což je již podnormální množství. Srážky byly opět velmi nerovnoměrně rozděleny, a tak místy nenapršelo ani 5 mm, zatímco například na jihu Čech a místy ve středních Čechách i více než 40 mm.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu minulého týdne nejčastěji rozkolísané a po místních intenzivních srážkách i na přechodných výraznějších vzestupech.
Z hlediska hydrologického sucha se oproti minulému týdnu situace výrazněji zlepšila v povodí dolního Labe a Ohře. Toky s průtoky, které splňují parametry pro hydrologické sucho se i nadále vyskytují ojediněle v povodí Berounky, Ohře a Lužické Nisy.

METEO SUCHO
Z pohledu meteorologického sucha se situace na našem území oproti předchozímu týdnu příliš nezměnila. Podnormální stav se vyskytuje stále především v severozápadní polovině Čech, ale místy již také na Moravě a ve Slezsku.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Také z pohledu agronomického sucha se situace příliš nezměnila. Na většině území převládá normální, nebo dokonce nadnormální stav proto toto roční období. Pouze v severozápadních Čechách a ojediněle ještě ve středních Čechách převládá stále podnormální stav.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem většinou příliš nezměnil, pouze v některých regionech se mírně zhoršil. Na většině území tak jsou hladiny podzemních vod normální či nadnormální, ale v severozápadní polovině Čech jsou stále podnormální.

ZÁVĚR
Dnes budou ještě doznívat srážky zejména na severovýchodě území, od noci na zítřek oblačnosti ubude a teploty v dalších dnech opět rychle porostou. V pátek a v sobotu očekáváme na většině území znovu překročení tropické třicítky. Vedra poté ukončí během soboty a noci na neděli studená fronta, na které se vyskytnou bouřky a místy i kroupy, přívalové srážky či nárazy větru.
Vláhy v půdě bude do soboty ubývat, hladiny vodních toků budou postupně již na poklesu a hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou, na severovýchodě území může dojít v některých regionech ke zvýšení stavů.

[Martin Pecha]Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).