Meteorologické
sucho
49. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne se vyskytovaly spíš jen slabé srážky, zpočátku většinou sněhové. V úterý napadlo několik centimetrů sněhu na západě Čech, ve čtvrtek už sněžilo na většině míst v Česku. Od pátku se oteplovalo a srážky přecházely do mrholení nebo slabého deště.

SRÁŽKY
V minulém týdnu byly naměřeny v průměru na celé naše území pouze 2 milimetry srážek, což odpovídá asi čtvrtině normálu pro toto období.

SNIH
V první polovině minulého týdne leželo na našich horách většinou od několika centimetrů do 10 centimetrů sněhu a na hřebenech i okolo 15 centimetrů. Nejvíce sněhu leželo v Jizerských horách, nejčastěji 10 až 25 centimetrů. Ve čtvrtek se různě vysoká sněhová pokrývka vyskytovala na celém území. V závěru týdne přišla obleva a většina sněhu mimo hory odtála.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě klesaly. Ke konci týdne došlo v důsledku tání sněhu k mírným vzestupům hladin na tocích odvodňujících většinou Jizerské hory, Krkonoše a Českomoravskou vrchovinu. V porovnání s dlouhodobými průměry byly průtoky většinou průměrné nebo podprůměrné. Mírně přibylo toků, na kterých jsou průtoky pod stavem sucha.

PŮDNÍ VLÁHA
Deficit půdní vláhy je pořád patrný na západě a jihozápadě Čech a v Podkrkonoší. Na ostatním území je stav z tohoto pohledu normální nebo i silně nadnormální. Půdní sucho se stále vyskytuje hlavně v hlubších vrstvách půdy na severu a západě Čech.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem slabě zhoršil, zůstal však většinou na normální až silně nadnormální úrovni. Jen na severu a západě Čech přetrvávají podnormální stavy.

ZÁVĚR
V následujících dnech bude převažovat velká oblačnost. Místy slabě zaprší, případně bude padat i déšť se sněhem nebo sněhové vločky, na horách by mělo výhradně sněžit.
Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo slabě rozkolísané. U podzemních vod očekáváme mírný pokles hladiny v mělkých vrtech. Půdní vlhkost se příliš měnit nebude.

[Martin Pecha]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).