Meteorologické
sucho
4. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Shrnutí: V průběhu minulého týdne pokračovalo počasí typické pro teplotní inverzi. Místy bylo zataženo a mlhavo, na některých místech se během dne nízká oblačnost protrhala, nejčastěji na horách. Srážky se během týdne téměř nevyskytovaly.

Srážky: Za týden od 20. do 26. 1. tak spadlo na území České republiky průměrně pouze 0,3 mm srážek, což je jen zanedbatelné množství. Nejvíce srážek spadlo na severních horách a místy na jihu Čech, i tak se jednalo pouze o 1 až 5 mm.

Sníh: Sněhová pokrývka na horách se v průběhu týdne měnila pouze minimálně. V pondělí 27.1. ráno leželo nejčastěji od 5 do 35 cm, na hřebenech nejvyšších hor 35 až 75 cm s vodní hodnotou 100 až 270 mm. Sněhové zásoby jsou pro toto období i nadále podnormální. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 13. 1. činí cca 0,27 mld. m3, což představuje v průměru cca 3,4 mm (3,4 litru na jeden metr čtvereční).

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se oproti předchozímu mírně zvětšil. Z regionálního hlediska zůstává i nadále největší v nižších a středních polohách v Čechách.

Průtoky: Průtoky ve vodních tocích zůstávají podprůměrné až výrazně podprůměrné. Vodní stavy byly po většinu týdne setrvalé.

Podzemní vody: Hladiny podzemních vod se i nadále příliš nemění a zůstávají většinou mírně až silně podnormální a pouze na Moravě jsou v některých regionech normální.

Výhled: V tomto týdnu už k nám začíná proudit vlhčí vzduch z Atlantického oceánu a to přináší občasné srážky. Ve středu a ve čtvrtek a zítra bude ještě na horách sněžit, ale v závěru týdne už by mělo většinou pršet.
O víkendu očekáváme kvůli dešti a tání sněhu vzestupy hladin některých horských a podhorských toků. Mírně se začne snižovat deficit půdní vláhy, ale podzemní vody zůstanou na bez větších změn podnormální.


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).