Meteorologické
sucho
3. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne převažovaly ranní teploty pod bodem mrazu, ale odpolední teploty byly většinou naopak nadnulové. Srážky se v první polovině týdne téměř nevyskytovaly, přibylo jich až během víkendu a byly postupně od vyšších poloh sněhové. Na Moravě zasněžilo i v nížinách.

Srážky: Za týden od 13. do 19. 1. spadlo na území České republiky průměrně 5 mm srážek, což odpovídá 60 % normálu pro toto období. Více srážek se vyskytlo zejména na jihu a východě území, nejčastěji 5 až 15 mm, naopak na severozápadě Čech místy nespadl ani 1 mm srážek.

Sníh: Sněhová pokrývka na horách se měnila až v závěru týdne, kdy připadl nový sníh na všech horách a na Moravě i v nižších polohách, nejčastěji 5 až 15 cm. Aktuálně leží na horách 5 až 30 cm, na hřebenech nejvyšších hor 30 až 75 cm s vodní hodnotou 150 až 270 mm. Sněhové zásoby jsou však pro toto období i nadále podnormální. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 13. 1. činí cca 0,33 mld. m3, což představuje v průměru cca 5 mm (5 litru na jeden metr čtvereční).

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se oproti předchozímu týdnu příliš nezměnil, v Čechách se však místy mírně zvětšil. Z regionálního hlediska největší zůstává i nadále největší v jihozápadních Čechách. Riziko půdního sucha přetrvává největší v nižších polohách v Čechách.

Průtoky: Průtoky ve vodních tocích zůstávají podprůměrné až výrazně podprůměrné. O něco blíže průměrům pro současné období jsou průtoky v povodí Odry.

Podzemní vody: Hladiny podzemních vod se i nadále příliš nemění a zůstávají většinou mírně až silně podnormální a pouze na Moravě jsou v některých regionech normální.

Výhled: Až do konce tohoto týdne žádné významnější srážky neočekáváme a převažovat bude i nadále inverzní ráz počasí. Průtoky ve vodních tocích zůstanou podprůměrné, půdní vláhy bude zvolna ubývat a hladiny podzemních vod se měnit nebudou.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).