Meteorologické
sucho
16. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne se po delší době konečně vyskytly tolik potřebné srážky. Pršelo v úvodu, a pak také v závěru týdne. Nejvíce srážek bylo naměřeno v jihozápadní polovině území. V úvodu týdne se po přechodném ochlazení ve vyšších polohách objevily i sněhové vločky.

Srážky
V týdnu od 13. do 19. 4. bylo na území České republiky naměřeno průměrně 9 mm srážek, což téměř odpovídá normálu pro toto období. Srážky byly ale velmi nerovnoměrně rozloženy. Nejvíce srážek jsme zaznamenali v jihozápadní polovině území, nejčastěji od 10 do 30 mm, naopak v severovýchodní polovině území bylo většinou naměřeno od pár desetin do 5 mm srážek.

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu minulého týdne znovu postupně snižovaly. Nový sníh do 5 cm připadl pouze v pondělí a v úterý na hřebenech Krkonoš a Jeseníků.
K pondělnímu ránu se souvislá sněhová pokrývka vyskytovala již jen na hřebenech Krkonoš, Šumavy a Hrubého Jeseníku. Nejvíce sněhu leželo v Krkonoších na Labské boudě 90 cm a Luční boudě 65 cm a také na hřebenech Šumavy, kde bylo naměřeno 32 cm až 42 cm. Vodní hodnota se pohybovala od 150 do 500 mm.

Meteorologické sucho
Vzhledem k malému množství srážek, relativně vysokým odpoledním teplotám a častému slunečnímu svitu v posledních týdnech se již zejména v nižších a středních polohách výrazněji projevuje meteorologické sucho.

Půdní sucho
V průběhu uplynulého týdne se opět mírně zhoršil stav z hlediska deficitů půdní vláhy, ten je již patrný na většině našeho území.

Průtoky - hydrologické sucho
Hladiny vodních toků v minulém týdnu převážně zvolna klesaly. Pouze toky zasažené srážkovou činností přechodně kolísaly, stejně jako některé horské toky. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky většinou výrazně podprůměrné.
Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu opět mírně zhoršila zejména v severovýchodní polovině území.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem také znovu zhoršil, případně zůstal na podobné úrovni. Hladiny podzemních vod jsou aktuálně nejčastěji silně až mimořádně podnormální.

ZÁVĚR - Výhled
Také během následujících dní bude pokračovat bezesrážkové období s postupně zvyšující se odpolední teplotou až na hodnoty okolo 20 °C. Mírné ochlazení očekávejme během víkendu.
Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo budou slabě klesat. Pokračovat bude odtávání sněhové pokrývky z hřebenů hor, a tak ještě mohou mírně kolísat některé horské toky. I nadále bude vysychat svrchní vrstva půdy a zlepšení nemůžeme očekávat ani u hladin podzemních vod.

[Pecha, Šádková]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).