Meteorologické
sucho
36. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V úvodu minulého týdne vydatně zapršelo znovu především na východě našeho území, v dalších dnech se vyskytovaly spíše už jen místní přeháňky a ojedinělé bouřky a o víkendu opět zapršelo hlavně na jihovýchodě našeho území. Teploty byly během týdne rozkolísané, ale dosahovaly běžných hodnot pro toto období. Z pohledu vody v krajině tak naše území zůstalo rozdělené na dvě odlišné poloviny.

SRÁŽKY
V týdnu od 31. 8. do 6. 9. napršelo v Čechách v průměru 12 mm srážek, což je mírně podnormální stav pro toto období. Na Moravě napršelo v průměru 39 mm, což je více než dvojnásobné množství než je v tomto období běžné. V západní polovině Čech místy nenapršelo ani 5 mm.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků tak byly v Čechách setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. Na Moravě a ve Slezsku byly v úvodu týdne místy i na výrazných vzestupech i s dosažením prvních a výjimečně i druhých stupňů povodňové aktivity. Poté hladiny pozvolna klesaly, aby o víkendu opět stoupaly, ale již ne tak výrazně.
Celkově jsou průtoky v severozápadní polovině Čech podprůměrné až průměrné a na některých tocích stále přetrvává stav sucha. Na ostatním územím jsou ale vodní toky průměrné až nadprůměrné.

METEO SUCHO
Vzhledem k vývoji srážek a teplot v posledních týdnech je situace na našem území z pohledu meteorologického sucha většinou normální a v místech s větším množstvím srážek dokonce i nadnormální.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
Deficit půdní vláhy už přetrvává pouze na některých místech v severozápadní polovině Čech, na ostatním území je vláhy v půdě normální nebo dokonce i nadnormální množství.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Zemědělské neboli agronomické sucho se tak nyní vyskytuje právě na některých místech v severozápadní polovině Čech, a to ne pouze v orniční vrstvě, ale i v hlubších vrstvách půdy. Celkově se jedná asi o 11 % našeho území.

PODZEMNÍ VODY
Obdobná situace převládá i na podzemních vodách. V severozápadní polovině Čech jsou hladiny podzemních vod mírně až silně podnormální, ale na ostatním území normální až silně nadnormální.

ZÁVĚR
Od dnešního dne až do konce týdne mnoho srážek neočekávejme, místní, spíše jen slabší, přeháňky se vyskytnou během čtvrtka, kdy bude i nejvíce oblačnosti a nejnižší teploty (okolo 20 stupňů). Jinak bude převládat slunečno a na září i velmi teplo. Odpolední teploty budou dnes i o víkendu často překračovat letních 25 °C.
Vody v půdě bude pozvolna ubývat, hladiny vodních toků budou setrvalé nebo na poklesu a hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou.

[Martin Pecha]Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).