Meteorologické
sucho
23. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu převládalo hodně proměnlivé počasí, teploty se pohybovaly od 20 do 25 stupňů, ale ve druhé polovině v Čechách a při srážkách i jinde se ochladilo na 15 až 20 °C. Téměř každý den se na našem území vyskytovaly občasné srážky, které byly jednoznačně nejvydatnější během víkendu. Opět tak došlo ke zmírnění jednotlivých projevů sucha a o víkendu se místy vyskytly i přívalové povodně či krupobití.

Srážky
V týdnu od 1. do 7. 6. spadlo na území České republiky v průměru 31 mm srážek, což je nadnormální množství pro toto období. Srážky však byly znovu velmi nerovnoměrně rozmístěné. Nejvíce jich bylo naměřeno na jihu Čech, na Vysočině a v oblasti Orlických hor a především Jeseníků. V těchto oblastech napršelo nejčastěji 50 až 100 mm srážek. Na ostatním území napršelo nejčastěji 10 až 20 mm.

Průtoky
Tyto srážky se projevily na hladinách vodních toků, které byly v minulém týdnu často rozkolísané, a zejména během víkendu i na výrazných a rychlých vzestupech. K nejvýraznějším vzestupům došlo v neděli večer na tocích, které odvodňují Jeseníky, a také Českomoravskou vrchovinu.

Odtok
V oblasti jižní částí Jeseníků byly v neděli zaznamenány přívalové povodně a ve 4. vodoměrných profilech byl překročen 3. SPA. Nejvíce v Dlouhé Loučce na Oslavě a v Uničově na Oskavě.

Meteorologické sucho
Díky srážkám v minulých týdnech je již stav z pohledu meteorologického sucha na našem území většinou normální či mírně nadnormální. Mírné meteorologické sucho ještě přetrvává v některých regionech na severozápadě našeho území.

Agronomické sucho
Také z pohledu agronomického sucha se situace opět zlepšila. Nyní je stále ještě zasažen severozápad Čech a některé regiony na Moravě.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zlepšil, i tak ale nadále zůstává nejčastěji mírně podnormální až silně podnormální a stále se vyskytují regiony, kde je stav mimořádně podnormální. Pouze výjimečně je stav podzemních vod hodnocen jako normální.

[ZÁVĚR - Výhled]
Dnes ještě doznívají trvalé srážky v jihozápadní polovině území a místy se vyskytují i bouřky. Přeháňková a bouřková činnosti je očekávána až do konce tohoto týdne. Teploty se budou v následujících dnech zvyšovat a od pátku budou dosahovat letních hodnot okolo 25 stupňů a postupně místy i více
Z hlediska podzemních vod může dojít k mírnému vylepšení situace. Nasycenost půdy se bude měnit v závislosti na aktuálním rozložení srážek a hladiny vodních toků budou nejčastěji rozkolísané, lokálně může dojít po intenzivních srážkách i k přechodným výraznějším vzestupům.

[Martin Pecha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).