Meteorologické
sucho
2. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu opět převažovalo nadprůměrně teplé počasí a zejména v jeho polovině na většině území zapršelo, a to i na horách. Na víkend se mírně ochladilo a na hory se vrátily sněhové přeháňky.

Srážky: Za týden od 6. do 12. 1. spadlo na území České republiky průměrně 4 mm srážek, což odpovídá zhruba polovině normálu pro toto období. Více srážek se vyskytlo zejména ve vyšších polohách v severní polovině území.

Sníh: Sněhová pokrývka na horách se zejména ve druhé polovině týdne ve všech polohách snížila, několik centimetrů nového sněhu připadlo až během víkendu. Aktuální sněhové zásoby jsou pro toto období podnormální. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 13. 1. činí cca 0,118 mld. m3, což představuje v průměru cca 1,5 mm (1,5 litru na jeden metr čtvereční).

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se oproti předchozímu příliš nezměnil. Z regionálního hlediska největší zůstává i nadále největší v jihozápadních Čechách. Riziko půdního sucha přetrvává největší v nižších polohách v Čechách.

Průtoky: Průtoky ve vodních tocích zůstávají podprůměrné až výrazně podprůměrné. O něco blíže průměrům pro současné období jsou průtoky v povodí Odry a některé toky odvodňující severní horské oblasti.

Podzemní vody: Hladiny podzemních vod zůstávají převážně mírně až silně podnormální a pouze na Moravě jsou v některých regionech normální.

Výhled: Vzhledem k očekávaným kladným teplotám i ve vyšších polohách očekáváme až do soboty další pozvolné odtávání sněhové pokrývky. Až od víkendu mohou začít sněhové zásoby ve vyšších polohách opět přibývat. Deficit půdní vláhy se bude během týdne také zvětšovat a průtoky ve vodních tocích zůstanou převážně podprůměrné.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).