Meteorologické
sucho
11. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, výraznější srážkové úhrny z první poloviny uplynulého týdne mírně zlepšily stav sucha v krajině. Nyní se pojďme podívat na situaci v minulém týdnu trochu podrobněji.

Srážky
V průběhu uplynulého týdne od 9. 3. do 15. 3. spadlo na území České republiky průměrně 11 mm srážek. Největší množství srážek spadlo v úterý a ve středu, kdy na horách dosahovaly úhrny místy až 25 – 30 mm. Více srážek spadlo v Čechách (136 % normálu), než na Moravě (60 % N). Pro území ČR odpovídaly srážky 114 % N.

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se během minulého týdne na horách většinou snížily. K pondělnímu ráno leželo na horách nejčastěji od 10 do 40 cm sněhu, na hřebenech hor od 30 do 90 cm, na Šumavě a Krkonoších až 100 - 150 cm. Odhad celkového množství vody ve sněhu na území ČR k 16. 3. činí 0.26 mld. m3, což představuje v průměru 3,3 litru na 1 m2.

Průtoky a tendence
Hladiny sledovaných vodních toků v průběhu první poloviny uplynulého týdne v reakci na vydatné dešťové srážky zejména v horských oblastech prudce stoupaly, místy až k dosažení 1. SPA. Nejvýraznější vzestup s dosažením 1. SPA byl zaznamenán na horním toku Otavy na Vydře v profilu Modrava, Křemelné (Stodůlky), Otava (Rejštejn, Sušice), Svatava (Svatava), Bystřice (Ostrov) a Doubrava (Žleby). V následujících dnech převládala na zasažených tocích klesající tendence. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně nezměnila, toky s průtoky pod hranicí sucha se prakticky nevyskytují (ojediněle v povodí Dyje).

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy se díky srážkám z první poloviny týdne na většině našeho území mírně zmenšil. Stále však ještě místy přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách, a také ve Slezsku. Riziko půdního sucha je aktuálně spíše jen zanedbatelné.

Podzemní vody
Stav podzemních vod ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení stagnoval a zůstal mírně podnormální. K mírnému zhoršení stavu došlo pouze v několika povodích na Moravě a to z normálního na mírně podnormální stav (povodí Opavy, Olše a Ostravice, střední a dolní Moravy). Mimořádně podnormální zůstala oblast soutoku Dyje a Moravy. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v ČR v průměru převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu.

ZÁVĚR - Výhled
Do pátku bude pokračovat bezesrážkové období a vyššími teplotami během dne. Na konci týdne očekáváme ochlazení a občasný déšť, který bude od severu přecházet ve sněžení. V neděli pak ojedinělé sněhové přeháňky na celém území ČR.
[Čekal, Bercha]Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).