Zemědělské
sucho
48. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Minulý týden byl na srážky velmi bohatý, vydatně přibyly zásoby sněhu ve všech polohách. Srážky vypadávaly v průběhu celého týdne, za zmínku stojí fakt, že do sobotního rána napadlo na několika místech v
Pošumaví až kolem 60 cm sněhu za 24 hodin.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne setrvalé nebo na mírných poklesech, ojediněle slabě kolísaly. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -10 do +2 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 55 do 140 % Qm. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

SNÍH
Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 4. 12. 2023 činí cca 2,122 mld. m3, což představuje v průměru cca 27 mm (27 litrů na jeden metr čtvereční).
Z hlediska porovnání hodnocených zimních sezón od roku 1980 je tato hodnota nejvyšší hodnotou vůbec. Na druhém místě je 48. týden v roce 1989 (1,04 mld m3). Prosincová maxima
ale zatím překonána nebyla. Vůbec největší zásoby vody ve sněhu byly v 52. týdnu v roce 1981, kdy bylo zaznamenáno 3,62 mld. m3. Následuje 52. týden v roce 2010 (3,39 mld. m3) a v roce 2001 (2,63 mld. m3).

PODZEMNÍ VODY
Z hlediska podzemních vod byla hladina v 48. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horního Labe a Osoblahy byla zaznamenána silně nadnormální hladina a v povodí dolní Ohře silně podnormální hladina.
Na ostatním území ČR byla hladina normální.

VÝHLED
V následujícím týdnu se může místy vyskytnout slabé sněžení nebo srážky smíšené či mrznoucí, ale zásoby vody ve sněhu se nebudou příliš měnit. Pouze v nižších a přechodně i středních polohách,
bude docházet k pozvolnému odtávání sněhu, protože se teploty dostanou k nule, případně slabě nad bod mrazu. Během neděle už může dojít od jihozápadu k oteplení, kdy by srážky přecházely v dešťové i ve vyšších polohách.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).