Zemědělské
sucho
22. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
v uplynulém týdnu se žádné srážky nevyskytovaly a zejména v severozápadní polovině ČR se prohlubovalo půdní sucho.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně klesaly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -11 do 0 cm, větší poklesy byly zaznamenány na toku Moravy, Dyje a Odry (-44 až -35 cm).

PRŮTOKY a VODNOSTI
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm, jen ojediněle se vyskytovaly průměrné nebo mírně nadprůměrné průtoky.
Toky s indikací hydrologického sucha se ojediněle vyskytovaly pouze v povodí dolního Labe a Ohře.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla na území ČR celkově normální. V povodí horní Ohře a Ploučnice byla hladina silně podnormální a v povodí dolní Ohře dokonce mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé nebo rozkolísané stavy hladin. V místech s výskytem přeháněk a bouřek může dojít k lokálním přechodným vzestupům vodních hladin, a to zejména na menších tocích. Půdní vlhkost bude kolísat nejvíce ve vrstvě 0 až 20 cm, riziko půdního sucha se bude snižovat. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy lze očekávat mírný vzestup.


[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).