Zemědělské
sucho
40. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný. Celkově spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 4 mm),
což odpovídá 53 procentům normálu pro toto období (Čechy 65 % N, Morava 34 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly setrvalé nebo velmi pozvolna klesaly, místy došlo k přechodnému slabému kolísání.
Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do +10 cm. Větší vzestupy byly zaznamenány tam,
kde se začalo projevovat odpouštění rybníků.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc říjen byly průtoky převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné
a pohybovaly se v rozmezí od 15 do 65 % Qm, jen ojediněle byly průměrné či mírně nadprůměrné.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu změnila jen nepatrně.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 40. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí dolní
Ohře a Ploučnice byla dosažena mimořádně podnormální hladina.

VÝHLED
Hladiny vodních toků budou v následujícím období zpočátku místy rozkolísané, ale postupně opět spíše setrvalé
nebo na pozvolném poklesu. V závěru období mohou opět místy kolísat. V následujícím období lze celkově očekávat
stagnaci místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).