Zemědělské
sucho
44. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulý týden byl srážkově výrazně nadprůměrný. V průměru spadlo na celém území 29 mm srážek, což odpovídá ca 3,5násobku pro toto období. Nejvíce srážek spadlo za pátek 3. 11. v oblasti Jeseníků (až 68 mm).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v první polovině uplynulého týdne setrvalé nebo slabě rozkolísané. Ve druhé polovině týdne hladiny vodních toků vlivem vydatnějších srážek převážně stoupaly, místy zejména v oblasti Jeseníků i výrazněji až k úrovni 1. SPA. Celkové týdenní rozdíly se nejčastěji pohybovaly od +5 do +50 cm, místy i více.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými průměry pro listopad byly průtoky většinou podprůměrné až mírně nadprůměrné, nejčastěji od 25 do 115 % Qm. Toky v povodí Moravy a Odry dosahovaly i 2 až 5násobku Qm.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se na konci týdne vlivem vydatnějších srážek téměř nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 44. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. Silně podnormální hladina byla dosažena v povodí Lužnice, Otavy, horní Sázavy a Jihlavy. Mimořádně podnormální hladina nadále setrvává v povodí dolní Ohře.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků na pozvolných poklesech. V závislosti na rozložení a intenzitě srážek mohou toky ve druhé polovině týdne mírně kolísat. Hydrologické sucho se bude vyskytovat spíše jen výjimečně a to v povodí Ohře a Berounky. V následujícím období lze celkově očekávat stagnaci místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).