Zemědělské
sucho
31. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulý týden byl srážkově výrazně nadprůměrný, od 31. 7. do 6. 8. 2023 spadlo na celém území 55 mm srážek (Čechy 53 mm, Morava 59 mm), což odpovídá 278 procentům normálu pro toto období (Čechy 270 % N, Morava 304 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly mírně rozkolísané nebo setrvalé. Na intenzivních srážky během víkendu hladiny vodních toků reagovaly vzestupy nebo výraznějším kolísáním. V průběhu neděle byl 1. SPA překročen na Labi ve Špindlerově Mlýně, Metuji, Divoké Orlici, Bělé, Jevíčce a Bystřici. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly v rozmezí –1 až +15 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí, nejčastěji od 30 do 120 %. Nadprůměrných průtoků, do 3násobku průměru, dosahovaly zejména toky v povodí horního Labe, horní Jizery, přítoky středního Labe, přítoky Moravy, Odry a Bečva. Velmi nízké průtoky pod 25 % normálu se objevovaly během týdne nejčastěji na tocích v povodí Vltavy.

VODNOST
Vzhledem k nadprůměrným srážkám v průběhu uplynulého týdne a zejména v jeho závěru se situace ve všech povodích z hlediska hydrologického sucha významně zlepšila, profily s vodnostmi Q364-355d se vyskytovaly jen výjimečně v povodí Berounky, Ohře a dolního Labe.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 31. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí dolní Ohře byla hladina mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny srážkami zasažených toků klesat, dolní úseky řek budou mít ještě mírně stoupající tendenci vzhledem k dotoku z horních částí povodí. Jen mírné kolísání hladin mohou způsobit již méně vydatné srážky v průběhu první poloviny týdne. U podzemních vod lze celkově očekávat převážně mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu. Více najdete na hamr.chmi.cz v sekci výstražné informace.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).