Hydrologické Podzemní
sucho
48. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově nadprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 29. 11. do 5. 12. 2021 spadlo na celém území 14 mm srážek (Čechy 16 mm, Morava 10 mm), což odpovídá 172 procentům normálu pro toto období (Čechy 191 % N, Morava 134 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne byly převážně setrvalé nebo mírně kolísaly. Rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -1 do +7 cm, mírné vzestupy hladin se vyskytovaly na Labi, Orlici a Ohři nejčastěji od +11 do +28 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 80 % průměru, v povodí Moravy a na Vltavě byly ojediněle i průměrné nebo mírně nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí mírně zlepšila, pouze v povodí Dyje zůstala podobná. Celkový počet hlásných profilů pod hranicí sucha je 5 %.

SNIH
Srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, a to téměř ve všech polohách i ve formě sněhu. Celkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka přibyla. Na Šumavě leželo k pondělnímu ránu (6. 12.) 10 až 62 cm sněhu, v Jizerských horách, Krkonoších a Jeseníkách 15 až 48 cm, v Krušných, Orlických horách a v Moravskoslezských Beskydech 5 až 35 cm, na Českomoravské vrchovině 5 až 10 cm.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 48. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální. V povodí Orlice, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři a Lužické Nisy a Smědé byla hladina mírně podnormální a v povodí Ploučnice a Stěnavy silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo na mírných poklesech, ojediněle mohou mírně kolísat. U menších horských toků může ve druhé polovině týdne docházet k ovlivnění ledovými jevy. V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu. Vzhledem k předpovídaným nízkým teplotám a slabým srážkám očekáváme v následujících dnech slabé přibývání sněhové pokrývky v polohách nad 300 m n. m.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).