Hydrologické Podzemní
sucho
47. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově velmi nevyvážený. Na Moravě byl srážkově nadprůměrný, v Čechách naopak výrazně podprůměrný.


SRÁŽKY
V týdnu od 22. 10. do 28. 11. 2021 spadlo na celém území 13 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 26 mm), což odpovídá 126 procentům normálu pro toto období (Čechy 55 % N, Morava 259 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně kolísaly nebo byly setrvalé. Rozdíly hladin se u českých povodí nejčastěji pohybovaly od +2 do -12 cm, na Moravě převažovaly slabé vzestupy hladin nejčastěji od 5 do +20 cm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu u moravských povodí mírně zlepšila, v povodí Labe a Vltavy zůstala stejná.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % průměru, u moravských toků se ojediněle vyskytovaly i nadprůměrné hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu u moravských povodí mírně zlepšila, v povodí Labe a Vltavy zůstala stejná. Celkový počet hlásných profilů pod hranicí sucha je

SNIH
Poprvé v této zimní sezóně se počítaly zásoby vody ve sněhu a výška sněhu. V pondělí ráno (29. 11.) ležel sníh v Jizerských horách a Krkonoších 5 až 24 cm, v Orlických horách, Králickém Sněžníku, Hrubém Jeseníku a v Moravskoslezských Beskydech 5 až 25 cm, na Šumavě a Českomoravské vrchovině 5 až 12 cm, v Krušných horách kolem 3 cm. Ostatní území nad 250 m n. m. je většinou pokryto 1 až 4 cm.


PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Orlice, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři, Odry a Bečvy byla hladina mírně podnormální, v povodí Stěnavy a Olše a Ostravice silně podnormální a v povodí Ploučnice dokonce mimořádně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.
ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme převážně mírné kolísání hladin vodních toků, které bude záviset na rozložení, intenzitě a skupenství očekávaných srážek. Zároveň očekáváme přibývání sněhové pokrývky, zejména ve vyšších a středních polohách.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).