Hydrologické Podzemní
sucho
28. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V průběhu uplynulého týdne se přeháňky nebo i bouřky doprovázené mnohdy i intenzivními lijáky vyskytovaly téměř každý den. Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány během úterý na západě a severozápadě Čech (v maximech kolem 75 mm/24 h), během středy v oblasti Jizerských hor a Krkonoš (v maximech kolem 50 mm/24 h) a v sobotu na severu Čech a v Jeseníkách (v maximech až k 100 mm/24 h). Srážky a nasycení půdy měly za následek prudké vzestupy hladin s četnými překročeními SPA.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 12. 7. do 18. 7. 2021 na území ČR 27 mm srážek (Čechy 35 mm, Morava 13 mm), což odpovídá 128 procentům normálu pro toto období (Čechy 173 % N, Morava 58 % N).

TENDENCE a SPA
Až do úterý hladiny toků spíše mírně klesaly nebo byly setrvalé. Po srážkách z úterý a středy reagovaly hladiny toků vzestupy hladin. K překročení 3. SPA došlo na Lužické Nise v Proseči nad Nisou a na Úslavě v Prádle. Poté toky v zasažených oblastech až do pátku postupně klesaly, ale během víkendu znovu docházelo k vzestupům hladin nad SPA. Nad 3. SPA se během víkendu dostala Smědá ve Višňové, Otava v Rejštejně a Sušici, Svitávka v Zákupech, Bělá v Jeseníku a Mikulovicích a Úslava v Koterově. Během nedělního odpoledne a večera se srážky na území ČR již téměř nevyskytovaly a hladiny toků postupně kulminovaly nebo již byly na poklesech. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu znovu mírně zlepšila, toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se téměř nevyskytují.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými průměry jsou průtoky nadprůměrné v povodí Labe, Vltavy a Ohře, průměrné až mírně nadprůměrné v povodí Dyje a podprůměrné v povodí Odry a Moravy. Nejvodnější jsou aktuálně toky v povodí Berounky, horní Ohře a přítoky středního Labe.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 28. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Na západě a jihozápadě Čech (povodí Otavy, Berounky a horní Ohře) v povodí Orlice, střední Vltavy a horní Sázavy byla hladina mimořádně nadnormální. Silně nadnormální hladina byla v povodí Labe od Orlice po Jizeru a dolní Sázavu. Mírně nadnormální hladina byla v povodí Jizery, Lužické a Smědé Nisy a horní Moravy Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Srážky se budou během tohoto týdne vyskytovat jen ojediněle nebo vůbec a lze očekávat, že toky rozvodněné po srážkách z minulého týdne budou pozvolna klesat. Až v závěru týdne mohou být toky znovu rozkolísané v závislosti na přeháňkách nebo bouřkách. V následujícím období lze celkově očekávat setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).