Hydrologické Podzemní
sucho
27. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V průběhu uplynulého týdne se přeháňky nebo bouřky vyskytovaly téměř každý den, nejvíce srážek spadlo ve čtvrtek a v noci na pátek, kdy v zasažených oblastech došlo i k prudkým vzestupům hladin a překročení SPA.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 4. 7. do 11. 7. 2021 na území ČR 40 mm srážek (Čechy 47 mm, Morava 27 mm), což odpovídá 161 procentům normálu pro toto období (Čechy 190 % N, Morava 111 % N).


TENDENCE a SPA
Až do čtvrtka hladiny sledovaných toků většinou klesaly, případně byly setrvalé. Ve čtvrtek večer a v noci na pátek spadlo v širokém pásu od jihozápadu Čech až po severozápad Moravy 20 až 50 mm, v maximech až 70 mm srážek. Toky reagovaly všeobecnými vzestupy hladin, na Úslavě v Koterově a na Novohradce v Luži byl překročen 3. SPA, na Úslavě, Klabavě, na Berounce, Loučné, Novohradce, Milevském potoce a T. Orlici stoupla hladina nad 2. SPA. V celé řadě profilů na přítocích středního Labe a Berounky, horní Moravy a Svratky byl překročen 1. SPA.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými průměry jsou průtoky rozděleny na nadprůměrné v povodí Labe, Vltavy a horní Moravy a průměrné až podprůměrné v povodí Odry, dolní Moravy a Dyje. Nejvodnější toky jsou aktuálně v povodí Berounky a středního Labe, kde dosahují více než 5násobku normálu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 27. týdnu na území ČR celkově normální. Na západě a jihozápadě Čech (povodí Otavy, Berounky a horní Ohře) byla hladina silně nadnormální, v povodí střední Vltavy hladina dosáhla dokonce mimořádně nadnormálního stavu. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Pro další dny očekáváme přeháňky a bouřky, které budou od noci na středu až do čtvrtka i velmi vydatné. Vzhledem k předchozímu silnému nasycení bude pravděpodobně docházet na menších tocích v povodí Berounky a Ohře k rychlým a prudkým vzestupům hladin. Situace bude průběžně upřesňována.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).