Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za týden od 18. 3. do 24. 3. 2024 spadlo na celém území 5 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 37 procentům normálu pro toto období (Čechy 37 % N, Morava 38 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně klesaly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -20 do +2 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí, nejčastěji od 30 do 90 % QIII, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty.

SNÍH
K pondělnímu ránu sněhu na horách přibylo. Na hřebenech nejvyšších hor byla výška sněhu podobná jako před týdnem, protože nový sníh nahradil v týdnu odtávající starší sníh. Jinak nový sníh napadl zhruba od 800 m n. m.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 12. týdnu na území ČR celkově normální.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků většinou setrvalé nebo budou vlivem tání sněhu mírně rozkolísané, a to především na menších horských tocích.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).