Meteorologické
sucho
48. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V minulém týdnu vypadávaly srážky každý den kromě čtvrtka. Největší úhrny byly zaznamenány v pátek, kdy na některých místech Čech spadlo maximálně 5 až 7 mm.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo v průměru 3 mm srážek, v Čechách 4 mm a na Moravě 2 mm, což odpovídá 38 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků na našem území byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly s převládající klesající tendencí. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji mezi 0 až -8 cm.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými prosincovými normály podprůměrné, většinou v rozmezí 20 až 85 % Qm. Průměrné až mírně nadprůměrné průtoky s hodnotami maximálně do 2násobku průměru měly toky v povodí horní Vltavy, Otavy, Lužnice, Malše, Berounky a Sázavy. I nadále se největší počet profilů s průtoky pod jednou čtvrtinou normálu vyskytoval v povodí Moravy po Dyji.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha zůstala situace oproti předešlému týdnu bez výraznější změny. Velmi slabé zhoršení nastalo jen v povodí Moravy po Dyji. Průtoky na úrovni hydrologického sucha (Q364–355d) se i nadále vyskytovaly zejména na přítocích Vltavy v Praze a středočeském kraji, v povodí horní Moravy, Odry, dolního Labe a Ohře a ojediněle i jinde.

SNÍH
Nejvydatnější srážky vypadávaly v pátek a v noci z pátku na sobotu, kdy sněžilo téměř na celém území a připadlo nejčastěji 2 až 5 cm v Čechách, Na Moravě napadlo ponejvíce do 2 cm a na jihovýchodě našeho území ležel většinou jen poprašek sněhu. V neděli se oteplilo a sníh v polohách do 900 m n. m. roztál. Celkově sněhu oproti minulému týdnu slabě přibylo v polohách nad 700 m n. m.

PODZEMNÍ VODY

ZÁVĚR
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 48. týdnu na území ČR celkově normální. Silně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí střední Vltavy. Silně podnormální hladina byla v povodí Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy, Olše a Ostravice, Bečvy, dolní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).