Meteorologické
sucho
3. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově slabě podprůměrný. Slabé srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, ve středních a vyšších polohách převážně sněhové. Ke konci týdne byly srážky zejména v západní polovině území dešťové či smíšeně.
Za týden od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022 spadlo na celém území v průměru 9 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 94 procentům normálu pro toto období (Čechy 98 % N, Morava 85 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly s převládající mírně klesající tendencí. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly většinou od -5 do +1 cm, výraznější týdenní poklesy byly zaznamenány na dolních úsecích Labe, Moravy, Orlice a Jizery (-17 až -24 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými normály byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm. Větších hodnot (1,5 až 2násobku Qm) dosahovaly ojediněle průtoky na úsecích toků pod nádržemi. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se vyskytovaly jen minimálně, a to zejména v povodí Moravy.

SNÍH
Sněhová pokrývka se oproti minulému týdnu téměř ve všech polohách zvýšila. Na Šumavě a v Krkonoších leželo k pondělnímu ránu 25 až 85 cm sněhu, v Jeseníkách a Beskydech 15 až 65 cm a v Orlických a Krušných horách 20 až 40 cm. V nejvyšších částech Českomoravské vrchoviny leží 10 až 20 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 3. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři byla hladina mírně podnormální. V povodí Stěnavy byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané v závislosti na skupenství očekávaných srážek. U menších horských toků může i nadále docházet k ovlivnění měření ledovými jevy. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).