Meteorologické
sucho
22. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
I v uplynulém týdnu zapršelo na většině území, nejvydatněji v neděli na jihozápadě Čech. Na celém území za týden spadlo 21 mm srážek (Čechy 20 mm, Morava 21 mm), což odpovídá 116 procentům normálu pro toto období (Čechy 119 % N, Morava 113 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly převážně setrvalé, některé toky po bouřkách mírně kolísaly. V závěru týdne zasáhly silné bouřky s přívalovými srážkami povodí horní Vltavy, kde došlo na několika profilech k překročení 1. SPA, na Blanici i 3. SPA.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými červnovými průměry nadále podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 70 % průměru.

VODNOSTI
Navzdory přeháňkám a bouřkám se z hlediska hydrologického sucha situace oproti předchozímu týdnu zhoršila ve většině povodí, nejvýrazněji v povodí Odry, Vltavy a dolního Labe a Ohře.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 22. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, horní Vltavy, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Bečvy a dolní Moravy byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy hladin nebo mírné kolísání v závislosti na intenzitě a rozložení očekávaných přeháněk a bouřek. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).