Meteorologické
sucho
23. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V uplynulém týdnu zapršelo na většině území, největší srážkové úhrny byly na Šumavě a na východě Moravy a Slezska. Na celém území spadlo za týden 16 mm srážek (Čechy 12 mm, Morava 23 mm), což odpovídá 81 procentům normálu pro toto období (Čechy 66 % N, Morava 106 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo vlivem intenzivních přeháněk a bouřek mírně kolísaly či stoupaly. K největším vzestupům došlo v již počátkem týdne v povodí horní Otavy, Volyňky, Blanice a Teplé Vltavy, kdy na několika místech byl překročen 1. SPA, na Blanici v Podedvorech krátce 3. SPA. V závěru týdne již byly hladiny setrvalé, případně na poklesu.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými normály byly průtoky i nadále převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 70 % Qm. Na tocích zasažených intenzivní srážkovou činností byly průtoky přechodně průměrné až nadprůměrné.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině povodí oproti předchozímu týdnu zlepšila, nejvýrazněji v povodí Vltavy a Odry. V povodí horního a dolního Labe a Ohře byla naopak horší.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 23. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Otavy, střední Sázavy, horní Sázavy, horní a dolní Berounky, horní Moravy, Svratky a Svitavy a Dyje byla hladina normální. Mírně podnormální hladina byla v povodí horního Labe, Jizery, horní Vltavy, horní Ohře, Opavy, střední Moravy, Jihlavy a oblasti soutoku Dyje a Moravy. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři, Lužické Nisy a Smědé a dolní Moravy byla hladina mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina silně podnormální.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy hladin. Některé toky budou slabě až mírně kolísat v závislosti na intenzitě a rozložení očekávaných místních přeháněk a bouřek. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).