Meteorologické
sucho
42. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky se vyskytovaly zejména v úterý a od pátku do neděle (většinou na frontálních systémech postupujících od jihozápadu). Nejvyšší 24hodinové úhrny (kolem 20mm) byly zaznamenány v úterý hned na několika stanicích v Praze.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo na našem území 8 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 5 mm), což odpovídá 83 procentům normálu pro toto období (Čechy 96 % N, Morava 57 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly s celkovými rozdíly hladin převážně od -6 do +3 cm. K celkovým týdenním poklesům docházelo zejména na tocích v povodí horní Vltavy, Otavy a Lužnice (-14 až -8 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 95 % průměru, jen místy, zejména na tocích v povodí Vltavy dosahovaly toky průměrných nebo i mírně nadprůměrných průtoků (100 až 160 % Qm). Profilů pod čtvrtinou normálu je stále nejvíce v povodí Moravy po Dyji.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině povodí velmi mírně zhoršila. V povodí Vltavy a Dyje se situace nezměnila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 42. týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla v povodí Ploučnice, Lužické Nisy, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo jen velmi mírné kolísání hladin vodních toků.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).