Meteorologické
sucho
14. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl opravdu aprílový. Počasí se velmi rychle střídalo. Srážky se vyskytovaly v různé intenzitě a skupenství v průběhu celého týdne. Zajímavostí je určitě fakt, že byla naměřena nejvyšší hodnota výšky sněhu v této sezóně.

SRÁŽKY
Týden od 4. do 10. 4. byl srážkově nadprůměrný a to zejména v Čechách. Na celém území spadlo 18 mm srážek (Čechy 21 mm, Morava 12 mm), což odpovídá 186 procentu normálu pro toto období (Čechy 220 % N, Morava 123 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků v průběhu týdne mírně kolísaly vlivem srážek s celkově vzestupnou tendencí. Výrazněji kolísaly toky odvodňující horské oblasti, což bylo způsobeno táním sněhu a dešťovými srážkami.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 95 % průměru, ojediněle na tocích odvodňujících horské oblasti se zásobami sněhu v povodích se vyskytovaly i vyšší hodnoty (až 180 % Qm). Z hlediska hydrologického sucha se situace zlepšila a na tocích se téměř nevyskytuje.

SNÍH
Sněhová pokrývka v průběhu týdne mírně kolísala, celkově byla oproti minulému týdnu nižší, výjimkou jsou Krušné hory, Jizerské hory a Krkonoše, kde se mírně zvýšila. Na Černé hoře v Krkonoších bylo v úterý 6. 4. ráno naměřeno 192 cm, což je nejvyšší hodnota v této zimní sezóně.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 14. týdnu na území ČR celkově silně podnormální, s výjimkou povodí dolní Berounky a Dyje, kde jsou hladiny normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme na tocích převážně setrvalé stavy. Na tocích odvodňujících horské oblasti se sněhem budou hladiny v důsledku deště a tání sněhu kolísat.

[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).