Meteorologické
sucho
41. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. První polovina týdne byla bez srážek. V pátek se vyskytly srážky na jihozápadě Čech (5 až 10 mm/24h). Nejvíce srážek spadlo během soboty na návětří Krkonoš (úhrny kolem 27 mm/24h). Toky na tyto srážky reagovaly jen mírným zakolísáním.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo na našem území 3 mm srážek (Čechy 4 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 41 procentům normálu pro toto období (Čechy 54 % N, Morava 14 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly. Celkově se rozdíly hladin pohybovaly nejčastěji od -5 do +4 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 95 % Qm. Průměrné nebo mírně nadprůměrné průtoky se vyskytovaly nejčastěji v povodí Vltavy, na některých přítocích středního Labe a na tocích pod nádržemi. Profilů pod čtvrtinou normálu bylo nejvíce v povodí Moravy po Dyji.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině povodí mírně zhoršila, pouze v povodí Vltavy zůstala podobná.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 41. týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla v povodí Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy hladin vodních toků, ke konci týdne mohou některé toky mírně kolísat v závislosti na spadlých srážkách.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).