Hydrologické Podzemní
sucho
49. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Minulý týden byl na srážky poměrně bohatý, celkový úhrn byl pro toto období průměrný. Srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, nejvíce pršelo ke konci týdne.
Za uplynulý týden spadlo na celém území 7 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 68 % normálu pro toto období (Čechy 68 % N, Morava 69 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalé. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -3 do +4 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 55 do 125 % Qm. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

SNÍH
Sněhu oproti minulému týdnu ubylo, zejména v důsledku oteplení a srážek v závěru týdne. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 11. 12.
2023 činí cca 1,546 mld. m3, což představuje v průměru cca 19,6 (19,6 litrů na jeden metr čtvereční).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 49. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Osoblahy byla zaznamenána silně nadnormální hladina, naopak v povodí
dolní Ohře silně podnormální hladina.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků mírně kolísat v důsledku oteplení a odtávání sněhové pokrývky. Zejména na menších tocích v nižších a středních polohách mohou být
vzestupy hladin výraznější, nelze vyloučit dosažení 1. SPA. V následujícím období lze celkově očekávat také vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).