Hydrologické Podzemní
sucho
11. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
v uplynulém týdnu se srážky vyskytovaly zejména v jeho první polovině, ale nebyly nikterak vydatné.

SRÁŽKY
Celkem spadlo na celém území 5 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 2 mm), což odpovídá 48 procentům normálu pro toto období (Čechy 61 % N, Morava 18 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků během týdne klesaly nebo byly setrvalé. V závěru týdne menší horské toky mírně kolísaly vlivem odtávání sněhové pokrývky. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -20 do 0 cm, nejvíce za týden poklesly toky v povodí Labe (na Orlici až o -93 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky v rozmezí nejčastěji od 40 do 135 % Qm. Toky s indikací hydrologického sucha se i nadále nevyskytují.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu minulého týdne celkově snížily. V úvodu týdne ubývaly, v polovině týdne se zejména na jihozápadě a severozápadě území přechodně slabě zvětšily a v závěru týdne na celém území znovu ubývaly. V pondělí ráno (20. 3.) leželo nejvíce sněhu v Krkonoších (až 138 cm), v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku (70 až 113 cm) a na Šumavě (až 98 cm).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla v povodí Bečvy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Také v průběhu nadcházejících dní bude vlivem velmi teplého počasí docházet k dalšímu odtávání sněhu a ubývání vodních zásob. Mírně se ochladí až v průběhu víkendu, kdy se mohou na hřebenech hor postupně opět objevit i sněhové vločky. Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo mírně rozkolísané.


[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).