Hydrologické Podzemní
sucho
35. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Minulý týden spadlo na našem území nadprůměrné množství srážek, celkem 30 mm. V Čechách spadlo 28 mm a na Moravě 33 mm, což představuje 1,7násobek normálu. Nejvíce srážek bylo zaznamenáno v jižních Čechách a na severní Moravě.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly počátkem týdne v závislosti srážkách rozkolísané nebo stoupaly. Na řadě menších toků na jihu Čech a severovýchodě Moravy byl 28. – 29. 8. překročen 1. SPA. Od poloviny týdne převažovaly poklesy nebo mírné kolísání hladin. Celkové týdenní rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -8 do + 10 cm, více stoupaly dolní úseky větších řek (Morava, Odra, Labe, Jizera a Lužnice +30 až +60 cm).

PRŮTOKY A VODNOSTI
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí od 50 do 220 % Qm, větších hodnot, kolem 3 až 7násobku průměru, dosahovaly nejčastěji toky v povodí Moravy, Odry, Otavy, Blanice a horní Vltavy.
Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se pohybovaly většinou v rozmezí Q270–60d. Větší vodnosti se vyskytovaly ponejvíce v povodí Otavy, střední Moravy a Dyje. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu výrazně zlepšila, profily s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha se již téměř nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horní Vltavy, dolní Sázavy, Odry, Osoblahy, Stěnavy, horní Moravy a Bečvy byla hladina mírně nadnormální. V povodí střední Moravy byla hladina silně nadnormální. Pouze v povodí dolní Ohře přetrvává i nadále mimořádně podnormální stav.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo jen slabé poklesy hladin většiny vodních toků. Z hlediska podzemní vody v mělkém oběhu lze celkově očekávat stagnaci a místy mírný pokles hladiny.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).