Hydrologické Podzemní
sucho
28. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný. Celkově spadlo na celém území 12 mm srážek, v Čechách 14 mm a na Moravě 9 mm. To odpovídá 71 procentům normálu pro toto období (Čechy 81 % N, Morava 54 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných vodních toků byly setrvalé nebo slabě až mírně kolísaly po místních intenzivnějších srážkách. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do +1 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji od 15 do 55 % Qm. Největších průtoků, v rozmezí 90–115 % QVII, dosahovaly toky v povodí horní Vltavy nebo některé toky pod nádržemi na Moravě. Velmi nízké průtoky pod 25 % normálu se objevovaly během týdne na celém území naší republiky, jejich počet přesahoval jednu třetinu ze všech sledovaných stanic.

VODNOST
Toků s indikací hydrologického sucha i nadále přibývalo. Nejčastěji se vyskytovaly na západě a severozápadě Čech a východě Moravy. Na úrovni Q355d bylo zaznamenáno ca 20 % z celkového počtu sledovaných profilů. Nejvíce „suchých“ profilů bylo v povodí dolního Labe a Ohře (ca 67 %). V povodí Vltavy a Moravy po Dyji dosahoval jejich počet ca 24 %, v povodí horního Labe a v povodí Odry ca 11 % a v povodí Dyje ca 8 %.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 28. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí horního Labe, horní a dolní Ohře a Ploučnice byla hladina dokonce mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny vodních toků setrvalé nebo jen slabě až mírně rozkolísané v závislosti na výskytu a intenzitě lokálních srážek. Riziko půdního sucha se bude zvyšovat. Celkově lze očekávat převážně stagnaci až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).