Hydrologické Podzemní
sucho
3. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu jsme zaznamenali tři srážkově významnější epizody, kdy se jednalo většinou o sněžení. Nejvydatnější sněžení dorazilo do Česka v pátek během večera od východu až severovýchodu a na většině území sněžilo během soboty. Srážky byly tentokrát výrazně orograficky proměnlivé. Nejvíce nového sněhu, 10 až 20 cm, spadlo na severovýchodních návětrných horách, zatímco na Moravě v nížinách pod 400 m byly srážky i dešťové.

SRÁŽKY
Celkově za uplynulý týden spadlo na celém území 11 mm srážek, což odpovídá 123 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly setrvalé nebo mírně kolísaly s převládající klesající tendencí. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -12 do + 3 cm, v maximech až od -75 do +27 cm.

VODNOSTI
Průměrné týdenní vodnosti převážně dosahovaly hodnot Q180–30d. Z hlediska hydrologického sucha se situace od předcházejícího týdne nezměnila, vodnosti na úrovni hydrologického sucha nebyly ve sledovaných stanicích zaznamenány.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými normály se průtoky udržovaly v širokém rozmezí, nejčastěji od 55 do 175 procent měsíčního průměru, ojediněle byly 2 až 5násobné.

SNÍH
Celkově oproti minulému týdnu sněhu ve všech polohách výrazně přibylo. V pondělí ráno 23. 1. leželo na hřebenech Krkonoš, Jeseníků a Beskyd nejčastěji 50 až 80 cm sněhu. Na Šumavě a v Jizerských a Orlických horách bylo naměřeno převážně 10 až 30 cm sněhu, v Krušných a Novohradských horách 10 až 20 cm a na Českomoravské vrchovině 5 až 20 cm sněhu. Na ostatním území leželo většinou 2 až 10 cm. Sníh ležel téměř na celém území ČR.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 3. týdnu na území ČR celkově normální. Mimořádně nadnormální hladina byla dosažena v povodí Odry, silně podnormální v povodí Stěnavy.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo jen mírné kolísání vodních hladin. V nižších polohách bude docházet k postupnému odtávání sněhové pokrývky, ve vyšších a horských polohách spíše k sesedání sněhu. V závěru týdne bude sníh zejména na horách opět přibývat. Můžeme celkově očekávat stagnaci až mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).