Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.
Během uplynulého týdne se vyskytovaly srážky, které způsobily výrazné odtokové události na začátku a na konci týdne, a to zejména na tocích odvodňujících severní pohoří ČR.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 5. 2. do 11. 2. 2024 na celém území 17 mm srážek (Čechy 21mm, Morava 8 mm), což odpovídá 186 % normálu pro toto období (Čechy 220 % N, Morava 107 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně rozkolísané nebo na přechodných vzestupech. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do +150 cm.
Z počátku týdne byly překročeny 1. a 2. SPA na tocích odvodňujících Jizerské hory a Krkonoše, 3. SPA byl dosažen 5. 2. na Jizeře v Jablonci nad Jizerou a na Labi v profilech
Vestřev, Les Království a Stanovice. Vlivem dotoku docházelo k vzestupům také na dolních tocích. Na konci týdne došlo opět k výrazným přechodným vzestupům s dosažením 1. a 2. SPA.
3. SPA byl překročen 11. 2. na Labi v profilu Vestřev. Vlivem dotoku stoupala hladina dolního Labe také s překročením 1. SPA. Vzestupy s dosažením 1. SPA byly patrné i na tocích
v povodí horní Moravy a horní Otavy.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky nadprůměrné až výrazně nadprůměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 100 do 700 % QII, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty.
Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhové pokrývce na území ČR se k 12. 2. 2024 snížily a činí cca 0,284 mld. m3, což představuje v průměru cca 3,6 mm (3,6 litrů na jeden metr čtvereční).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 6. týdnu na území ČR celkově mimořádně nadnormální.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků zasažených srážkami převážně na poklesech. Vlivem dotoku bude ještě stoupat hladina středního a dolního Labe, kde budou přetrvávat 1. SPA, ojediněle i 2. SPA.
Na ostatních tocích očekáváme setrvalé nebo rozkolísané stavy hladin.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).