Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V týdnu od 8. 4. do 14. 4. 2024 spadlo na celém území 4 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 41 procentům normálu pro toto období (Čechy 58 % N, Morava 10 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -15 do +2 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 25 do 75 % QIV. Jen ojediněle byly průtoky průměrné, zejména na horním toku Vltavy pod VD Lipno a na horním toku Labe.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 15. týdnu na území ČR celkově normální.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo rozkolísané v závislosti na intenzitě a množství očekávaných srážek.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).