Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za týden od 6. 5. do 12. 5. 2024 spadlo na celém území 17 mm srážek (Čechy 19 mm, Morava 14 mm), což odpovídá 118 procentům normálu pro toto období (Čechy 134 % N, Morava 92 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly z počátku týdne převážně rozkolísané vzhledem ke spadlým srážkám, poté převažovala setrvalá nebo zvolna klesající tendence. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od −5 do +15 cm.


PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 25 do 140 % QV, ojediněle se vyskytovaly i nadprůměrné hodnoty.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytují jen ojediněle.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 19. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Stěnavy byla dosažena silně nadnormální hladina a v povodí Lužické Nisy a Smědé dokonce mimořádně podnormální.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé, ke konci týdne očekáváme srážky a hladiny tak budou převážně rozkolísané.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).