Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Minulý týden byl celkově srážkově mírně podprůměrný, v Čechách spadla přibližně polovina normálu, naopak na Moravě byly hodnoty nadnormální.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 3. 6. do 9. 6. 2024 na celém území 16 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 19 mm), což odpovídá 89 % normálu pro toto období (Čechy 53 % N, Morava 146 % N).

TENDENCE A SPA
V jihozápadních Čechách doznívala povodňová situace z konce předchozího týdne, srážky se pak přesouvaly k východu a v úterý se zvedaly hladiny i na severovýchodě ČR. Četně došlo k
překročení 1. a 2. SPA, na Radbuze, Ropičance a Bystřici i 3. SPA. Celkově měly hladiny sledovaných toků převážně klesající nebo setrvalou tendenci, vzestupy byly ojedinělé.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 300 %, v povodí Odry a Berounky byly někde průtoky i 4 až 8 násobné.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se aktuálně nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 23. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Pouze v povodí Lužické Nisy a Smědé byla zaznamenána mírně podnormální hladina.

VÝHLED
DV dalších dnech očekáváme setrvalé stavy nebo slabé kolísání hladin. Také hladina podzemní vody bude setrvalá nebo bude mírně stoupat.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).