Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl celkově srážkově průměrný, v Čechách mírně podprůměrný a na Moravě naopak mírně nadprůměrný.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 17. 6. do 23. 6. 2024 na celém území 19 mm srážek (Čechy 17 mm, Morava 27 mm), což odpovídá 96 % normálu pro toto období (Čechy 85 % N, Morava 128 % N).

TENDENCE A SPA
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu týdne zpočátku setrvalé, nebo slabě kolísaly. V závěru týdne bylo kolísání výraznější vzhledem ke spadlým intenzivním srážkám.
V několika profilech v povodí Moravy došlo k překročení 1. a 2., ojediněle i 3. SPA, v české části povodí Odry 1. SPA. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly
od -10 do +30 cm, na nejvíce zasažených tocích i +50 až +150 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 20 do 120 % QVI, na srážkami zasažených tocích byly 1,5 až 7násobné

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytují na cca 1 % profilů.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 25. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Labe od Orlice po Doubravu, dolní Ohře, Stěnavy, Osoblahy a Olše a Ostravice byla dosažena silně
podnormální a v povodí Ploučnice setrvává mimořádně podnormální vydatnost

V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané v závislosti na srážkách. V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles
hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).