Meteorologické
sucho
52. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za týden od 25. 12. do 1. 1. 2024 spadlo na celém území 36 mm srážek (Čechy 40 mm, Morava 29 mm), což odpovídá 99 procentům normálu pro toto období (Čechy 101 % N, Morava 94 % N). Začátkem týdne ještě pokračovala výrazná vánoční obleva. Ve formě deště spadlo za pondělí (25. 12.) dalších 5 až 50 mm srážek (nejvíce v Krkonoších a v Jizerských horách).

TENDENCE
Hladiny rozvodněných toků z předcházejícího týdne nadále stoupaly. Na celé řadě profilů byly překročeny 3. SPA. Od úterý se srážky, které by měly vliv na odtokovou situaci, již nevyskytovaly, a hladiny toků pozvolna od horních úseků klesaly. Vlivem dotoku byl překročen 3. SPA i na dolním Labi v Ústí nad Labem, kde hladina kulminovala ve čtvrtek 28. 12. v odpoledních hodinách.
Na horní Vltavě byl v důsledku manipulací na VD Lipno udržován od středečního večera (27. 12.) zvýšený odtok, a tak hladina Vltavy v Českém Krumlově kolísala kolem úrovně 3. SPA až do sobotního večera (30. 12.), kdy byl odtok z VD Lipno mírně snížen. Vlivem manipulací na VD Vrané byl překročen 1. SPA od úterý (25. 12.) na Vltavě v Praze-Chuchli.
Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -120 do +50 cm. Nejvíce za týden poklesly hladiny v povodí Berounky a horní Ohře, nejvíce naopak stoupla hladina Dyje.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky nadprůměrné, nejčastěji 1,5 až 8násobné, ojediněle v povodí Sázavy a středního Labe se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

SNÍH
Zásoba vody ve sněhové pokrývce se přibližně o polovinu snížila v porovnání s minulým týdnem. Průměrné množství vody ve sněhové pokrývce bylo ca 3,5 litru na jeden metr čtvereční.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 52. týdnu na území ČR celkově mimořádně nadnormální.

VÝHLED
V důsledku předpovídaných srážek očekáváme od úterního večera (2. 1.) opětovné vzestupy hladin na tocích odvodňujících horské a podhorské oblasti Čech. Očekáváme četné dosažení 1. SPA, zejména u toků odvodňujících horské oblasti Čech a Vysočiny. U toků v povodí horní Radbuzy, horního toku Otavy, horního Labe a horní Vltavy očekáváme i překročení 2. SPA. Vzestupy v důsledku dotoku očekáváme v dalších dnech i na dolních úsecích větších toků. Pátek (5. 1.) by měl být již beze srážek a během víkendu by se mělo postupně začít ochlazovat a situace na tocích by se tak měla postupně uklidňovat. V následujícím období lze celkově očekávat pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.
Na horní Vltavě bude v důsledku manipulací nadále udržován zvýšený odtok pod VD Lipno. V důsledku toho v Českém Krumlově hladina bude kolísat kolem úrovně 2. SPA.
Na Vltavě v Praze-Chuchli je řízenou manipulací odtok udržován nad úrovní 1. SPA. Průtok by neměl překročit 600 m3/s.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).