Meteorologické
sucho
18. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
uplynulý týden byl srážkově podprůměrný, na Moravě spadlo 58 % normálu a v Čechách 33 % normálu. Nejvydatnější srážky jsme zaznamenali během soboty na jihovýchodě Moravy (stanice v Holešově naměřila 24 mm/24 hod).

SRÁŽKY
Cekově za týden od 1. 5. do 7. 5. 2023 spadlo na celém území 5 mm srážek, což odpovídá 41 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne klesaly nebo byly setrvalé, ojediněle mírně kolísaly. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -18 do 0 cm, největší poklesy byly zaznamenány na dolní Vltavě ve Vraňanech (-51 cm), dolním Labi v Ústí nad Labem (-47 cm) a Děčíně (-41 cm), dolní Dyji v Trávním Dvoře (-45 cm) a na Nežárce v profilu Hamr (-47 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry se průtoky převážně pohybovaly v širokém rozmezí od 60 do 165 % Qm. Zejména v povodí Dyje a Vltavy byly průtoky i vyšší (ojediněle až 3,5násobek Qm). Nejnižších průtoků, i pod 50 % normálu, dosahovaly toky v povodí Moravy a Odry a také toky v povodí Střely a Vydry.

VODNOSTI
Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se pohybovaly většinou v rozmezí Q180–30d. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se i nadále nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 18. týdnu na území ČR celkově normální. V Čechách v povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice, Otavy, střední Vltavy, Sázavy a horní Berounky byla zaznamenána silně nadnormální hladina. Naopak v povodí Bečvy byla dosažena silně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V úvodu týdne budou hladiny vodních toků setrvalé stavy nebo mírně rozkolísané. Od středy až do konce týdne by se měly zpočátku zejména na jihozápadě Čech, v dalších dnech i na ostatním území, vyskytovat místy nebo ojediněle přeháňky nebo občasný déšť. Hladiny toků mohou v reakci na tyto srážky kolísat výrazněji. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude i nadále mírně klesat.


[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).