Meteorologické
sucho
2. týden

2. týden
9. 1. – 15. 1.
2023
Mimořádné sucho 0,0 %
Silné sucho 0,0 %
Mírné sucho 0,0 %
Normální stav 14,2 %
Mírné vlhko 37,1 %
Silné vlhko 33,8 %
Mimořádné vlhko 14,9 %

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).