Meteorologické
sucho
20. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulý týden hodnotíme sice jako srážkově normální, ale byly významné rozdíly mezi západem a východem území. Na východě území bylo srážek mnohem více a na několika vodních tocích byly překročeny i stupně povodňové aktivity.

SRÁŽKY
Cekově za týden od 15. 5. do 21. 5. 2023 spadlo na celém území 19 mm srážek, což odpovídá 106 procentům normálu pro toto období. V Čechách se ale jednalo pouze 60 % týdenního normálu, zatímco na Moravě o 175 %.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne klesaly nebo byly setrvalé. Především na Moravě ale docházelo ke vzestupům a místy i výraznějším.

SPA
V povodí Olše, Odry Bečvy, ale také na přítocích dolní Moravy byly překročeny stupně povodňové aktivity. 3. SPA byl překročen po vydatných srážkách v obou hydrologických stanicích na Veličce.

PRŮTOKY a VODNOSTI
V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky v severozápadní polovině území převážně průměrné až podprůměrné, naopak v jihovýchodní polovině území průměrné až nad průměrné a místy i několikanásobně. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se na tocích nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla normální až nadnormální. Pouze na severozápadě Čech už se nacházejí oblasti, kde je hladina podnormální.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Agronomické sucho se začíná místy projevovat na severozápadě Čech, naopak v jihovýchodní polovině území je vláhy v půdě normální až nadnormální množství.

ZÁVĚR
Po pondělních a úterních místy velmi intenzivních srážkách se počasí od středy uklidní. Do konce týdne se srážky vyskytovat téměř nebudou a bude převládat slunečné počasí s teplotou okolo 20 °C. Hladiny vodních toků budou pozvolna klesat a vlhkost půdy v povrchové vrstvě se bude zmenšovat.

[Martin Pecha]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).