Meteorologické
sucho
5. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Po většinu týdne převažovala proměnlivá velká oblačnost se srážkami, které byly nad 400-600 m n. m. sněhové (v pátek přechodně až od 900 m n. m.). Srážky se vyskytovaly na většině území každý den od pondělí až do soboty a byly poměrně vydatné, zejména na horách. Denní přírůstky sněhu se na mnoha horských stanicích pohybovaly mezi 25 až 35 cm.

SRÁŽKY
Celkově za uplynulý týden spadlo na celém území 20 mm srážek, což je oproti normálu pro toto období téměř trojnásobek.

TENDENCE
Hladiny většiny toků kolísaly v závislosti na rozložení a skupenství srážek. Oproti minulému týdnu převažovaly vzestupy, většinou do +80 cm, v maximech až +145 cm. V důsledku deště v nižších a středních polohách v druhé polovině týdne vystoupaly hladiny toků ojediněle až na 1. SPA.

PRŮTOKY A VODNOSTI
Průtoky se v porovnání s dlouhodobými únorovými průměry pohybovaly v širokém rozmezí hodnot většinou od 50 do 180 % Qm. Profily s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha se na tocích v uplynulém týdnu nevyskytovaly.

SNÍH
Celkově v průběhu minulého týdne sněhových zásob na našem území přibylo. Páteční srážky ale způsobily částečné nebo úplné odtání sněhu v polohách do zhruba 500-600 m n. m, především v Čechách. V pondělí ráno (6. 2.) leželo v Krkonoších, Jeseníkách, Beskydech a na Šumavě 40 až 140 cm sněhu, v Jizerských a Orlických horách 40 až 80 cm, v Krušných horách 15 až 50 cm a na Českomoravské vrchovině většinou 10 až 30 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 5. týdnu na území ČR celkově normální. Silně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí dolní Sázavy a Odry, silně podnormální v povodí Stěnavy.

ZÁVĚR
V průběhu nadcházejících slunečních a zimních dnů nebude docházet k výrazným změnám ve výšce a vodní hodnotě sněhu. V průběhu víkendu dojde k mírnému oteplení a k možnému odtávání sněhu z nižších horských poloh. Hladiny toků budou převážně setrvalé. V důsledku nízkých teplot bude docházet k ovlivňování měření vodních stavů ledovými jevy.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).