Meteorologické
sucho
13. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
uplynulý týden byl na srážky poměrně bohatý. Až do středy se vyskytovaly v podobě sněhových přeháněk nebo občasného sněžení. Od čtvrtka do soboty pak vlivem oteplení ve formě deště a to ve všech polohách. V neděli se pak jednalo znovu o srážky sněhové.

SRÁŽKY
Celkem spadlo na našem území 21 mm srážek (Čechy 25 mm, Morava 13 mm), což odpovídá 230 procentům normálu pro toto období (Čechy 286 % N, Morava 135 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v první polovině týdne mírně klesaly nebo byly setrvalé. Od čtvrtka do soboty vlivem oteplení v kombinaci s dešťovými srážkami a odtáváním sněhové pokrývky z hřebenů hor toky kolísaly s celkově vzestupnou tendencí. Na horní Jizeře v Železném Brodě a na horním Labi v profilu Labská a Vestřev byl překročen během soboty 1. 4. krátce 1. SPA. Po nedělním ochlazení rozvodněné toky klesaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -1 do +26 cm, přičemž nejvíce za týden stouply hladiny toků v povodí Jizery, Orlice, Berounky a dolního Labe (+40 až +129 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 30 do 120 % Qm. V povodí Moravy a Dyje, kdy byly průtoky nejnižší, se pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 20 do 60 % Qm. Stav hydrologického sucha Q355d byl ojediněle zaznamenán pouze na toku Dyje.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu minulého týdne celkově lehce snížily, místy ale na hřebenech Krkonoš a Hrubého Jeseníku došlo k mírnému navýšení zásob vody ve sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 13. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí Bečvy byla zaznamenána dokonce mimořádně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V následujícím období lze celkově očekávat převážně stagnaci, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu. Hladiny vodních toků budou na mírných poklesech nebo setrvalé, případně jen mírně rozkolísané. Zásoby vody ve sněhu na horách by se neměly výrazně měnit.


[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).