Hydrologické Podzemní
sucho
52. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Na většině území byl sice Štědrý den beze sněhu, ale sníh a déšť přišel v následujících dnech.
Zejména ve vyšších nadmořských výškách tak srážky doplňují zásobu vody v půdě, neboť výpar je v podstatě nulový. Výjimkou zůstávají nižší polohy na Moravě a na západ od Prahy
Zlepšují se tak také hodnoty ukazatele agronomického sucha. Ten má dlouhodobou setrvačnost, ale s výjimkou střední Moravy a Ostravska se již jeho hodnoty z letních maxim vracejí k běžným hodnotám.
Postupně narůstají rovněž průměrné průtoky v řekách. Již na polovině našeho území tak lze odtok hodnotit jako normální. Přesto zůstává mimořádné sucho zejména v nižších polohách východní poloviny našeho území. Podobně v případě podzemních vod je doplňování zatím jen velmi pozvolné.
Celková bilance vodních zdrojů a potřeb je většinou na normálu. Sucho stále místy přetrvává na východě Čech, střední, jižní a severní Moravě.
V následujícím týdnu můžeme počítat s pravým zimním počasím a občasným sněžením. Díky tomu se tak budou zvětšovat zásoby vody ve sněhové pokrývce.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).