Nebezpečí nedostatku
vody
27. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulý týden byl srážkově velmi podprůměrný. Celkově spadlo na celém území 5 mm srážek (Čechy 4 mm, Morava 6 mm), což odpovídá 20 procentům normálu pro toto období (Čechy 16 % N, Morava 27 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných vodních toků byly setrvalé nebo slabě klesaly, jen ojediněle mírně zakolísaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do 0 cm. Největší týdenní pokles byl zaznamenán na dolním toku Labe (-24 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí 15–55 % QVII. Největších průtoků (90–110 % QVII) dosahovaly zejména toky v povodí horní Vltavy nebo některé toky pod nádržemi (Odrava, Dyje, Malá Haná). Velmi nízké průtoky pod 25 % normálu byly zaznamenány na ca třetině všech hlásných profilů.

VODNOST
Znovu přibývalo toků s indikací hydrologického sucha (Q364-355d). Nejvíce se vyskytují v povodí Berounky a Ohře, registrujeme je ale už také i v povodí Labe, Moravy a Odry.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 27. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí horního Labe, horní a dolní Ohře, Ploučnice a Lužické Nisy a Smědé byla hladina dokonce mimořádně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny vodních toků převážně setrvalé nebo jen slabě rozkolísané, více rozkolísané budou na některých místech ve středu, a pak pravděpodobně v úplném závěru týdne, a to v závislosti na aktuálním rozložení a intenzitě očekávaných srážek. Riziko půdního sucha se bude zvyšovat. Celkově lze očekávat převážně stagnaci až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).