Nebezpečí nedostatku
vody
16. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
do čtvrtečního dopoledne spadlo od 1 do 10 mm srážek na většině našeho území. Nejvydatnější srážky byly v tomto období na severovýchodním návětří Jeseníků, Šumavy a Novohradských hor, kde spadlo nejčastěji mezi 15 a 40 mm. Poté se až do noci na neděli srážky téměř nevyskytovaly. V neděli spadlo na většině území 2 až 10 mm, na jihu a východě ČR místy až okolo 15 mm.

SRÁŽKY
Za týden od 17. 4. do 23. 4. 2023 spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 6 mm), což odpovídá 75 procentům normálu pro toto období (Čechy 77 % N, Morava 70 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne většinou klesaly, pouze některé přechodně místy kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -50 do -10 cm, ale na některých tocích i více než -100 cm. V průběhu týdne postupně ubýval počet profilů, ve kterých byla překročena úroveň pro 1. či 2. SPA. Nejdéle 1. SPA setrvávaly na Lužnici, dolní Vltavě, dolním Labi a Dyji.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 50 do 300 % QIV. V povodí Dyje, Jevišovky, Lužnice, Nežárky, Malše, Blanice (přítoku do Sázavy i přítoku do Otavy) a ojediněle i jinde dosahovaly toky největších průměrných průtoků (300 až 450 % QIV). Toky s indikací hydrologického sucha se stále nevyskytují.

SNÍH
K pondělnímu ránu leželo nejvíce sněhu v Krkonoších, kde v polohách nad 1200 m n. m. je 20 až 100 cm sněhu. Na Šumavě je v polohách nad 1300 m n. m. 5 až 20 cm. Sníh leží také v nejvyšších polohách Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku, a to do ca 30 cm výšky. Na ostatních horách se souvislá sněhová pokrývka již nevyskytuje.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 16. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V Čechách v povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Otavy, střední Vltavy, horní a dolní Sázavy, horní a dolní Berounky a Stěnavy byla dosažena mimořádně nadnormální hladina. Naopak v povodí dolní Ohře a Olše a Ostravice byla dosažena mírně podnormální a v povodí Bečvy dokonce silně podnormální hladina.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou i nadále většinou pozvolna klesat nebo budou mírně kolísat. Sněhové zásoby budou postupně ubývat, a to i přesto, že se v období od úterý do čtvrtka ochladí a na horách se přechodně objeví srážky smíšené nebo sněhové. Hladiny podzemní vody v mělkém oběhu budou mírně klesat.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).