Nebezpečí nedostatku
vody
14. týden

Vyberte rok
Vyberte rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
srážky se ojediněle vyskytovaly v průběhu celého týdne, ve větší míře až na jeho konci. Ve vyšších a horských polohách byly převážně smíšené nebo sněhové.

SRÁŽKY
Za týden od 3. 4. do 9. 4. 2023 spadlo na celém území 7 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 10 mm), což odpovídá 72 % normálu pro toto období (Čechy 51 % N, Morava 109 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v povodí Labe a Vltavy klesaly, v povodí Moravy a Odry klesaly nebo byly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -50 do +5 cm, větší poklesy byly zaznamenány na Jizeře (v Bakově až -190 cm) z důvodu předchozího rozvodnění.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 30 do 180 % Qm, ojediněle i vyšší. Stav hydrologického sucha Q355d byl ojediněle zaznamenán pouze na toku Dyje.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu minulého týdne slabě zvyšovaly ve vyšších a horských polohách, zejména na severovýchodě ČR. Celkově zůstaly podobné, k navýšení došlo ve vyšších polohách Hrubého Jeseníku a Orlických hor.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 14. týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla dosažena na Moravě v povodí Opavy, Olše a Ostravice, Bečvy, střední Moravy, Svratky a Svitavy, dolní Moravy, Dyje a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujícím období lze celkově očekávat převážně stagnaci, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu. Hladiny vodních toků budou v první polovině týdne mírně rozkolísané nebo setrvalé. V polovině druhé budou vlivem trvalejších a vydatnějších srážek toky na většině území kolísat s celkově vzestupnou tendencí a lze očekávat i překročení SPA. Sněhové zásoby budou převážně mírně ubývat.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).