Meteorologické
sucho
49. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulé dny znamenaly nástup zimy, a na vrcholky hor přinesly první desítky centimetrů sněhu jako základ letošní sněhové pokrývky.
Prosincové srážky přináší vláhu, která se téměř nevypařuje zpět do vzduchu, ale zůstává v krajině. Bylo tomu tak i v minulém týdnu, kdy srážky nad výparem převažovaly nejvýrazněji v modře zvýrazněných horských oblastech na jihozápadě a západě Čech.
Déšť a přeháňky zlepšily aktuální vlhkost půdy. A to již nejen v jejích svrchních vrstvách, ale i v těch hlubších. Zaplněno je tak většinou více než 60 % kapacity půdy. A jde tak o stav blízký průměru pro toto roční období. Méně nasycené zůstávají části Ústeckého a Středočeského kraje a částečně i východ Čech, střední a jižní Morava.
V posledních týdnech také vzrostly průtoky v řekách a potocích. Přesto zůstává mimořádné sucho na velké části východní poloviny našeho území včetně například Českomoravské vrchoviny.
Do podzemních vod pak srážky z minulých týdnů zatím výrazněji nepronikly. Asi 72 % vyhodnocovaných vrtů stále vykazuje hladiny na úrovni stavu silného či mimořádného sucha.
Souhrnný index porovnávající vypočtené zdroje vody s jejich potřebou v dané lokalitě stále ukazuje na místy napjatý stav ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
V následujících dnech můžeme ještě počítat s místním sněžením. V příštím týdnu pak i s deštěm a přeháňkami. Z hlediska doplnění celoročního deficitu vláhy v krajině, v tocích a podzemních vodách, jde tedy na prahu zimy o pozitivní zprávu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).