Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za týden od 22. do 28. 1. 2024 spadlo na celém území 11 mm srážek (Čechy 11 mm, Morava 12 mm), což odpovídá 128 % normálu pro toto období (Čechy 112 % N, Morava 168 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od 0 do +22 cm. V polovině týdne byly ojediněle vlivem srážek a odtávání sněhové pokrývky překročeny 1. SPA v povodí Labe (Tichá Orlice, Cidlina, Bystřice) a v povodí Moravy (Olešnice). Hladina Vltavy v Českém Krumlově nadále kolísala kolem úrovně 1. SPA vlivem zvýšeného odtoku z VD Lipno. Ve druhé polovině týdne toky většinou pozvolna klesaly nebo byly setrvalé.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky průměrné až nadprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 105 do 235 % QI.
Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhové pokrývce na území ČR se k 29. 1. 2024 činí cca 0,781 mld. m3, což představuje v průměru cca 9,9 mm (9,9 litrů na jeden metr čtvereční).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 4. týdnu na území ČR celkově silně nadnormální. Mírně až silně nadnormální stav převládal na většině území.

VÝHLED
V první polovině týdne budou hladiny toků setrvalé nebo na pozvolných poklesech. Ve druhé polovině týdne může docházet ke kolísání hladin vlivem občasných srážek a tání sněhu. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).